Hoe voelen uw medewerkers zich op het werk ?

De werkgever heeft er alle belang bij dat iedere medewerker zich goed voelt op het werk.  De uitbouw van een psychosociaal preventiebeleid draagt hiertoe bij.  De 4 safe welzijnsbaromter brengt de 5 A’s in kaart en kijkt of alle voorwaarden vervuld zijn om zich goed te voelen op het werk.  De online of schriftelijk bevraging levert een groot aantal aanknopingspunten op om uw welzijnsbeleid bij te sturen.  Het zijn directe kansen om samen met uw medewerkers gesignaleerde knelpunten te vertalen in daadwerkelijke verbeteringen.

4 safe luistert, vraagt, analyseert en adviseert.  Praktisch en to-the-point komt u tot nieuwe inzichten en ideeën.  U weet snel wat er beter of anders kan. Maak dan een afspraak met ons om elkaar beter te leren kennen.

Informatie: de 5 A's van de welzijnsbarometer