Welzijn op het werk

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de "welzijnswet" genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk.

Welzijn op het werk (Codex) is het geheel van factoren met betrekking tot de 7 welzijnsdomeinen waarin het werk wordt uitgevoerd:

  • 1. Arbeidsveiligheid op het werk
  • 2. Bescherming van de gezondheid van de werknemer
  • 3. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • 4. Ergonomie
  • 5. Arbeidshygiëne, omgevingsfactoren, bloostelling aan chemische stoffen
  • 6. Verfraaiing en inrichting van de werkplek
  • 7. Leefmilieu en energiebeleid.