De 5 A’s van het psychosociaal welzijn

Voelen uw medewerkers zich goed in hun vel, is er een aangename positieve werksfeer, dan zijn ze tot veel in staat. Maar misschien lijden uw mensen aan stress op het werk of hebben ze te maken met geweld en pesterijen.

Bijna twee op de drie werknemers in België hebben last van stress op de werkvloer. Denk maar aan de hoge werkdruk, deadlines of een conflict met een collega. Als die toestand te lang duurt, leidt dit tot langdurige afwezigheden op het werk. Eén op de vijf werknemers lopen een hoog risico op een burn-out.

In het kader van het KB van 24 april 2014 moet elke werkgever de psychosociale risico’s in kaart brengen en de nodige preventiemaatregelen nemen om de psychosociale arbeidsbelasting te beperken. Centraal staan de 5 A’s op de werkvloer: Arbeidsorganisatie, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsinhoud, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsvoorwaarden.

De 4 safe welzijnsbarometer
brengt de 5 A’s in kaart.