Preventieadviseur

4 safe ondersteunt organisaties bij het vervullen van hun wettelijke taken en het uitwerken van risicoanalyses betreffende arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten of ergonomie. We bouwen het veiligheidsbeleid uit en stellen samen met het management het globaal preventie plan op. Wij verzekeren de continuïteit van uw preventiebeleid op drukke momenten of bij afwezigheid van uw interne preventieadviseur.  Tijdens werkplekinspecties bespreken we veiligheidsthema’s met uw mensen en zoeken we samen naar veilige werkbare oplossingen.

Mocht het dan toch eens fout lopen, dan helpt 4 safe bij een grondige ongevallenanalyse om de oorzaken te onderkennen en preventiemaatregelen te formuleren. Kortom we leven ons in, valoriseren onze ervaringen vanuit vergelijkbare situaties en denken proactief met u mee. Contacteer 4 safe voor ondersteuning.