Globaal Preventie Plan en Jaarlijks Actieplan

Het globaal preventieplan (GPP) en het jaarlijks actieplan (JAP) zijn belangrijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in uw onderneming. Volgens de wetgeving moet de werkgever permanent waken over de veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn werknemers.  Een zorgvuldige, methodische werkwijze is daarbij aangewezen.  Dit dynamisch risicobeheersingssysteem steunt op PDCA-principes: plannen, uitwerken, evalueren en aanpassen van het beleid.  Het wordt neergeschreven in de vorm van een globaal preventie plan (voor 5 jaar) en een jaarlijks actieplan.

Voor de uitwerking van het globaal preventie plan van uw onderneming komt het erop neer dat u zich de vraag stelt: 'wat zou er kunnen misgaan?’. Welke problemen deden er zich voor in het verleden (ongevallen en bijna-ongevallen).

Voor het opsporen en evalueren van de risico’s, gevaren en hinderpalen binnen uw bedrijf werkt 4 safe met een checklist van meer dan 300 veiligheids- en welzijnsvragen.  Deze risicoanalyse resulteert in een overzichtelijk GPP en JAP met werkpunten en acties.

Bij een eerste bezoek stellen wij voor een quickscan uit te voeren.  Raadpleeg even uw agenda en bekijk wanneer 4 safe tot bij u kan komen. Dan overlopen we samen de belangrijkste documenten die u zou moeten hebben rond veiligheid en welzijn.