Verbeterde ergonomie, verhoogt de efficiëntie

De Welzijnswet van 1996 vermeldt ergonomie expliciet als een van de acht welzijnsdomeinen die aandacht verdienen op het werk.  Echter ergonomie is een aspect dat vaak over het hoofd gezien wordt binnen het risicobeleid van een bedrijf.  Op lange termijn hebben slechte arbeidsomstandigheden of een slecht ontworpen werkpost een grote impact op de fysieke gezondheid van uw medewerkers. Ergonomie helpt een evenwicht te zoeken tussen de mens en zijn werk. De werkomgeving, werkorganisatie en arbeidsmiddelen worden zodanig ontwerpen dat de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mens gewaarborgd zijn. Daarnaast is het belangrijk om de juiste werktechnieken en -methoden aan te leren.  

Ergonomie is dus meer dan de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair. Het heeft ook te maken met de inrichting van de werkplek, rug- en spierklachten, het juist hanteren van zware lasten, automatisering… Immers een logisch, ergonomisch werkorganisatie zal de mentale belasting van uw medewerkers gunstig beïnvloeden. Ergonomie raakt hier aan het domein van de psychosociale aspecten.

4 safe helpt bij het analyseren op basis van observaties van de werkposten. Na het bekijken van de resultaten doen wij voorstellen tot verbetering.