Kleine brandblusmiddelen

Een brand kan op ieder moment en overal ontstaan.  Snel en doeltreffend optreden tegen brand is dan ook van cruciaal belang.  De wetgeving stelt dan ook de nodige eisen.  Een jaarlijkse brandblustraining en evacuatieoefening is verplicht voor uw medewerkers.  De ervaring leert ons dat 85 % van de beginnende branden met kleine blusmiddelen kunnen geblust worden.  4 safe zorgt ervoor dat uw mensen goed voorbereid zijn.

Deze opleiding bestaat uit 2 stappen.  Tijdens het theoretisch gedeelte (1 uur) krijgen de deelnemers wat theorie met praktijkvoorbeelden en tips. Hierin komen aanbod: de vuurdriehoek, gevaren bij brand, voorkomingsbeleid, soorten blustoestellen of wat is flash-over…

In het ruime praktijkgedeelte (3 uur) oefent elke deelnemer rond 4 typebranden:
  • Brand in olie pot – werken met blusdeken
  • Brand in elektriciteitskast – werken met CO2 blusser
  • Brand met vaste stof – schuimblusser
  • Brand in kamer (rookontwikkeling) – deurprocedure.

Contacteer 4 safe voor meer informatie.