Veiligheid is mensenwerk

Meer dan 80% van de ongevallen zijn te wijten aan de manier waarop medewerkers zich gedragen en omgaan met de veiligheidsrichtlijnen tijdens hun werkzaamheden.  De sleutel tot het verhogen van de veiligheid ligt in het verder ontwikkelen van veilig gedrag, omgang en cultuur.  Versterken van de veiligheidscultuur op alle niveaus van uw organisatie is een cruciale voorwaarde om veiligheid te vergroten binnen uw bedrijf.  Het begint allemaal met een zichtbaar engagement van het management en de bedrijfsleiding.

Wie werkelijk iets wil veranderen (een betere relatie, een nieuwe baan of het dragen van een valharnas) moet ook overgaan tot zichtbare actie.  We moeten het veiligheidsharnas uit de materiaalkoffer halen, deze aandoen, aanspannen en ons daarna vasthaken aan de valstop.  Gedrag is de ontbrekende schakel tussen plannen van veiligheid en resultaten op de werkvloer: behaviour based safety (BBS).   4 safe helpt onveilig gedrag om te buigen naar veilig gedrag.  U kiest zelf of we alle stappen met u zetten of wij bepaalde aspecten voor onze rekening nemen.